Тест

Пройдите тест на знание польского языка для определения своего уровня. Мы проверим его в кратчайшие сроки и свяжемся с Вами!
Желаем успехов!

1. Mój ojciec jest __________.

2. Do pracy jadę __________.

3. Lubię __________.

4. Proszę kawę bez __________.

5. Lekcja zaczyna się o __________(19:20)

6. Wczoraj (my) __________dziesięć godzin.

7. Jutro Ania i Piotr __________egzamin.

8. Nauczyciel poprosił was, __________weszły do klasy.

9. Mężczyźni, __________uprawiają sport, żyją dłużej.

10. On urodził się w __________roku.

11. Kraków jest __________miastem od Tarnowa.

12. Ten samochód został zaprojektowany przez __________.

13. Gdybyśmy były bogate, __________na długie wakacje.

14. __________ludzie lubią poznawać inne kultury i miejsca.

15. Olga dobrze czuje się w Polsce. Jej przyjaciele są bardzo __________.

16. Marek i Agata mają __________dzieci.

17. W nowym miejscu zamieszkania brakowało mi __________.

18. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia __________morza.

19. Sławku, bardzo cię proszę, żebyś __________ze mną do teatru.

20. Niech państwo __________na resztę gości.

21. Na zebranie przyszli studenci i __________.

Оставьте Ваши координаты для того, чтобы с Вами можно было связаться и сообщить результат.

Ваше имя *
Е-mail *
Ваш телефон *